Turpeesta luopumisen haasteet

Usealla laitoksella polttoaineena käytetään noin 70 - 80 % puuta ja lisäksi noin 20 - 30 % turvetta ja/tai lisäksi muita seospolttoaineita. Nykyinen ilmastolainsäädäntö ja mm. turpeen tuotannon vaikutus lähialueiden vesistöihin on ajanut tilanteen siihen, että turpeesta joudutaan luopumaan polttoaineena viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Turpeesta luopuminen polttoaineena tuo vääjäämättömästi ongelmia kattilalaitoksien polttoprosessiin. Turpeessa olevalla rikillä on merkittävä rooli kattilan kerrostumiseen, tukkeutumiseen ja kattilarakenteiden korroosioon. Pelkällä puupoltolla kattilan tulistinpinnat tukkeutuvat nopeammin, tuhka tarttuu usein tiukemmin lämmönsiirtopinnoille. Turpeesta luopuminen aiheuttaa siten pintojen nopeampaa likaantumista ja energiataseen alenemisen. Myös jo sinänsä tupeen käytön väheneminen vaikuttaa energiataseeseen. Usealla laitoksella mietitään ja selvitellään turpeen korvaamista esimerkiksi alkuainerikillä. Kuten aiemmin tuotiin esille turpeesta luopuminen tarkoittaa, että puuta pitää syöttää entistä enemmän polttoon, jotta saavutetaan suurin piirtein sama energiamäärä, kuin turvetta lisänä käytettäessä. Puun joukkoon lisätään alkuainerikkiä esimerkiksi rikkigranulaatteina, joiden tarkoituksena on korvata aiemmin turpeesta saatu rikki. Muutamalle voimalaitokselle on jo rakennettu rikinsyöttöjärjestelmä.

Polttoainesuhteiden uudelleen optimoiminen MoCo mittausjärjestelmän avulla

Turpeesta luopuminen aiheuttaa korroosio ja kerrostumariskeinä välttämättömiä muutoksia polttoaineiden / sekapolttoaineiden / lisälaitteiden käyttöön usealla voimalaitoksella. Turpeen korvaaminen esimerkiksi alkuainerikillä ei ole umpimähkään yksinkertainen asia hallita ilman tutkimusta ja seurantaa. Turpeen vähentämisellä on myös vaikutus kattilan energiataseeseen. Nyt välittömästi kannattaa panostaa Coresto Oy:n voimakattilan polttoaineiden ja prosessin seurantaan tarkoitettuun korroosio- ja kerrostumamittausjärjestelmiin. Järjestelmä voidaan toteuttaa jatkuvatoimisena valvontajärjestelmänä ja/tai tehdä poltto- ja mittauskokeita, joissa turpeen korvaamisesta esim. rikkigranulaateilla vaikutuksia voidaan seurata on-line mittausjärjestelmän avulla. Coresto Oy:llä on ollut mukana projekteissa, joissa turpeen korvaamista rikinsyötöllä ja sen vaikutuksia on seurattu yrityksen mittauslaitteistojen avulla. Meillä on kokemusta rikin käytön seuraamisesta jo usean vuoden ajalta.

Kuvateksti

Coresto MoCo järjestelmän avulla voidaan seurata prosessitietojen (mm. polttoaineseokset, rikin syöttö, kaliumkoridi, jne.) vaikutuksia anturimateriaalien korroosioon ja kerrostumiin. Anturissa käytettävät tutkimusmateriaalit vastaavat luonnollisesti kattilarakenteissa käytettäviä materiaaleja.