Liikeideanamme on pidentää erilaisten teräsrakenteiden turvallista käyttöikää. Tarjoamme myös ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi ja prosessien optimointiin.

Tj. Kari Kärkkäinen, M.Sc.(Tech.)Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan vuositasolla saavuttaa merkittäviä säästöjä - jopa miljoonia euroja. Päämääränämme on saada teille säästöjä palvelujemme ja järjestelmiemme avulla. Haluamme myös pidentää laitoksien käyttöikää sekä pienentää laitoksilta hukkaan kuluvaa energiaa. Yrityksemme VISIO on teollisuusprosessien materiaali- ja energiahukan poistaminen.
Toteutamme liikeideaa katodisten- ja anodisten sähköisten korroosiosuojausjärjestelmien avulla sekä kehittämillämme sähkökemiallisilla mittausjärjestelmillä sekä niihin kytkettyjen prosessien ohjaus- ja informaatiojärjestelmien avulla. Vision saavuttamisessa tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa apuanne. Haluamme jakaa osaamisemme kanssanne  - ota yhteyttä.

Alla esimerkkinä voimakattilan kylmäpään (Cold end) energiatehokkuuden kasvattamisen kehittämämme MoCo DP_Boiler Efficiency improvement järjestelmän toiminnallinen kaavio, jossa MoCo DP (Dew point) mittaukset toimivat "nenänä" kastepisteiden mittaamisessa. Järjestelmän avulla voidaan optimoida luvojen energiatehokas turvallinen toiminta.

MoCo_DP_Energy_improvement_uusin.png