Liikeideanamme on pidentää erilaisten teräsrakenteiden turvallista käyttöikää. Tarjoamme myös ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi ja prosessien optimointiin.

Tj. Kari Kärkkäinen, M.Sc.(Tech.)Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan vuositasolla saavuttaa merkittäviä säästöjä - jopa miljoonia euroja. Päämääränämme on saada teille säästöjä palvelujemme ja järjestelmiemme avulla. Haluamme myös pidentää laitoksien käyttöikää sekä pienentää laitoksilta hukkaan kuluvaa energiaa. Yrityksemme VISIO on teollisuusprosessien materiaali- ja energiahukan poistaminen.
Toteutamme liikeideaa katodisten- ja anodisten sähköisten korroosiosuojausjärjestelmien avulla sekä kehittämillämme sähkökemiallisilla mittausjärjestelmillä sekä niihin kytkettyjen prosessien ohjaus- ja informaatiojärjestelmien avulla. Vision saavuttamisessa tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa apuanne. Haluamme jakaa osaamisemme kanssanne  - ota yhteyttä.

Teimme vastikään 3/2024 laajan tutkimuksen selluteollisuuden asiakkaallemme, jossa selvitettiin kolmen erilaisen haponkestävän teräslaadun korroosiokestävyyttä muuttuvassa prosessiliuoksessa sekä lisäksi lämpötilamuutosten vaikutusta korroosioon. Asiakas sai tutkimuksen avulla tietoa prosessimuutosten mahdollisista vaikutuksista prosessilaitteiden korroosionkestoon ja siten arvokasta tietoa jatkotoimenpiteitä ajatellen. Linkki artikkeliin