Bio- ja monipolttoainekokeiden korroosiokokeet

Teemme kattilan nykytilatutkimuksien lisäksi kattilan erilaisiin polttoainekokeiluihin liittyviä tutkimuksia sisältäen mittauslaitteiston käyttöönoton, ylläpidon etäyhteyksillä, raportoinnin ja näytepalojen analysoinnin. 
Analysointipalvelumme voi sisältää sähkökemiallisten mittausten lisäksi koepalojen pinta- ja painohäviöanalysoinnin lisäksi myös esim. SEM analysoinnin. Näin voidaan selvittää materiaalien pinnalle mahdollisesti muodostuneiden kerrostumien koostumus.

  • materiaalien jatkuvatoiminen kunnonvalvonta
  • likaantuminen / nuohouksien optimointi
  • esim. RDF-polttoaineiden vaikutukset
  • lämpötilan vaikutus materiaalien korroosioon
  • kylmäpään mittaaminen > rikkihappokastepiste
NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO! Mittausyksikölle tarvitaan vain jäähdytysilmansyöttö ja käyttösähkö.

Polttoainekokeiden aikainen on-line korroosiomittauslaitteisto sisältäen Gsm etäyhteydet sekä 4-20mA virtaviestikytkennän asiakkaan järjestelmään

MoCo jatkuvatoiminen korroosionmittausjärjestelmä

MoCo jatkuvatoiminen korroosionmittausjärjestelmä

Toimitamme jatkuvatoimisia kattilan eri vyöhykkeiden tilaa mittaavia MoCo on-line mittausjärjestelmiä. 
Järjestelmät on tarkoitettu kattilarakenteiden jatkuvatoimiseen kunnonvalvontaan. 
Mittausjärjestelmät on varustettu gsm etäyhteydellä, joka mahdollistaa järjestelmien langattoman etäylläpitopalvelun sekä täydellisen määräaikaisen raportoinnin asiakkaalle. Järjestelmä voidaan liittää asiakkaan omaan järjestelmään 4-20mA virtaviestein tai esim. Modbus RTU sarjaliikenteellä / Modbus TCP/IP ethernet yhteydellä.


Kattilavesien seuranta / inhibiittien toiminta
 
Toimitamme myös mittausjärjestelmiä lämminvesikiertojen korroosionestokemikaalien pitoisuuksien seurantaan ja annostelun optimointiin sekä lämmönsiirron tehokkuuden mittaamiseen.

KYSY LISÄÄ_044 5255999