Bio- ja monipolttoainekokeiden korroosiokokeet

Teemme kattilan nykytilatutkimuksien lisäksi kattilan erilaisiin polttoainekokeiluihin liittyviä tutkimuksia sisältäen mittauslaitteiston käyttöönoton, ylläpidon etäyhteyksillä, raportoinnin ja näytepalojen analysoinnin. 
Analysointipalvelumme voi sisältää sähkökemiallisten mittausten lisäksi koepalojen pinta- ja painohäviöanalysoinnin lisäksi myös esim. SEM analysoinnin. Näin voidaan selvittää materiaalien pinnalle mahdollisesti muodostuneiden kerrostumien koostumus.

  • materiaalien jatkuvatoiminen kunnonvalvonta
  • likaantuminen / nuohouksien optimointi
  • esim. RDF-polttoaineiden vaikutukset
  • lämpötilan vaikutus materiaalien korroosioon
  • kylmäpään mittaaminen > rikkihappokastepiste
NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO! Mittausyksikölle tarvitaan vain jäähdytysilmansyöttö ja käyttösähkö.

Polttoainekokeiden aikainen on-line korroosiomittauslaitteisto sisältäen Gsm etäyhteydet sekä 4-20mA virtaviestikytkennän asiakkaan järjestelmään

MoCo jatkuvatoiminen korroosionmittausjärjestelmä

MoCo jatkuvatoiminen korroosionmittausjärjestelmä

Toimitamme jatkuvatoimisia kattilan eri vyöhykkeiden (tulipesä, tulistinalue, ekot / luvot) tilaa mittaavia MoCoBo ja MoCo DP on-line mittausjärjestelmiä. 
Järjestelmät on tarkoitettu polttoprosessin kattilarakenteiden materiaaleille aiheuttaman korroosiorasituksen ja kerrostumien jatkuvatoimiseen seurantaan. MoCo DP järjestelmällä voidaan tutkia kerrostuma- ja korroosiorasituksien lisäksi mm. kylmäpään happokastepisteen esiintymistä ja määrittää esim. kriittinen lämpötila ja siten energiataloudellisesti alin mahdollinen käyttölämpötila. Näin voidaan parantaa kattilan hyötysuhdetta.


Mittausjärjestelmät on varustettu gsm etäyhteydellä, joka mahdollistaa järjestelmien langattoman etäylläpitopalvelun sekä täydellisen määräaikaisen raportoinnin asiakkaalle. Järjestelmä voidaan liittää asiakkaan omaan järjestelmään perinteisin 4-20mA virtaviestein tai digitaalisesti esim. Modbus RTU sarjaliikenteellä / Modbus TCP/IP ethernet yhteydellä.

MoCo DP jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä.

Kattilavesien seuranta / inhibiittien toiminta
 
Toimitamme myös mittausjärjestelmiä lämminvesikiertojen korroosionestokemikaalien pitoisuuksien seurantaan ja annostelun optimointiin sekä lämmönsiirron tehokkuuden mittaamiseen.

KYSY LISÄÄ_044 5255999