Tuotteitamme

Tuotteisiimme liittyvää sanastoa: katodinen suojaus, anodinen suojaus, korroosiomonitorointi, sähkökemiallinen korroosiosuojaus, korroosionesto, korroosiomittaukset, korroosionestoon liittyvä konsultointi.

Toimitamme monitorointijärjestelmien lisäksi katodisia- että anodisia korroosiosuojausjärjestelmiä. Katodisten korroosiosuojausjärjestelmien käyttöalue on erittäin laaja mm. prosessiteollisuuden putkistot ja säiliöt, betoniteräkset, laivojen vedenalaisten rakenteiden korroosiosuojaukset, jne.
Anodinen sähköinen korroosiosuojaus sopii esim. rikki- ja fosforihapon varastosäiliöiden ja rakenteiden korroosiosuojaamiseen tai esim. puunjalostuksen sulfaattisellu jatkuvatoimisten keittimien suojaamiseen.

Olemme erikoistuneet sähkökemiallisten mittausten avulla toteutettujen kunnonvalvonta- ja prosessimittausjärjestelmien kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin. Järjestelmien avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä mm. optimoimalla kunnossapitoa tai esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta. Konsernimme toimittaa myös mm. sähköisiä korroosiosuojausjärjestelmiä (katodiset- ja anodiset suojaukset).

Olemme kehittäneet ja toimittaneet erityisesti voimakattiloiden korkealämpötilakorroosion mittaamiseen soveltuvia järjestelmiä jo yli viidentoista vuoden ajan. MoCo SH järjestelmä on kehitetty kattiloiden tulistinalueen korroosioseurantaan ja MoCo DP on kastepistekorroosion ja happokastepistelämpötilan määritykseen kehitetty mittausjärjestelmä. 

MoCo DP järjestelmän avulla voidaan seurata kylmäpään korroosiotilannetta vallitsevassa lämpötilassa sekä selvittää vaarallinen rikkihappokorroosion lämpötila ts. alin mahdollinen turvallinen lämpötila. Järjestelmä tarkkaillee korroosiotilannetta jatkuvasti ja yllätyksiä ei pääse tapahtumaan.  Toisaalta järjestelmän avulla on mahdollista tutkia alinta mahdollista turvallista lämpötilaa eli seurata - meneekö energiaa hukkaan piipusta taivaalle. 

Esimerkiksi ilman esilämmittimen optimaalisella toiminnalla, jossa savukaasuista otetaan kaikki mahdollinen teho irti vaurioittamatta kylmäpään rakenteita, voidaan saavuttaa satojen tuhansien eurojen vuosittainen säästö. Järjestelmän avulla voidaan optimoida ja parantaa kattilalaitosten energiatehokkuutta merkittävästi.

MoCo SH järjestelmän avulla voidaan seurata kattilan rakenteisiin ja tulistinputkiin kohdistuvaa korroosiorasitusta jatkuvatoimisesti on-line. Järjestelmän avulla voidaan määrittää tulistinputkien ohenemaennuste. Järjestelmän avulla on mahdollista saada aikaan säästöjä optimoimalla polttoaineita ja - nuohouksia ja jopa itse polttoprosessia. Järjestelmän avulla voidaan parantaa kattilan energiatehokkuutta ja tietoja voidaan hyödyntää ennakoivassa kunnossapitosuunnittelussa. Kattilaan asennettavan MoCo SH järjestelmän avulla kattilasta saadaan välittömästi arvokkaita kunnossapidollisia tietoja. Järjestelmä kertoo polttoprosessin savukaasujen kattilan rakenteisiin aiheuttaman korroosiorasituksen, jolloin mahdollisiin korroosio-olosuhteiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja vältytään yllätyksiltä.