MoCo SH

Boiler Super Heater area Corrosion Measurement

MoCo SH järjestelmä on kehitetty kattilan tulistinalueen korroosioseurantaan. Järjestelmän avulla voidaan seurata kattilan rakenteisiin ja tulistinputkiin kohdistuvaa korroosiorasitusta jatkuvatoimisesti on-line. Järjestelmän avulla voidaan määrittää tulistinputkien ohenemaennuste. Järjestelmän avulla on mahdollista saada aikaan säästöjä optimoimalla polttoaineita ja - nuohouksia ja jopa itse polttoprosessia. Järjestelmän avulla voidaan parantaa kattilan energiatehokkuutta ja tietoja voidaan hyödyntää ennakoivassa kunnossapitosuunnittelussa. Kattilaan asennettavan MoCo SH järjestelmän avulla kattilasta saadaan välittömästi arvokkaita kunnossapidollisia tietoja. Järjestelmä kertoo polttoprosessin savukaasujen kattilan rakenteisiin aiheuttaman korroosiorasituksen, jolloin mahdollisiin korroosio-olosuhteiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja vältytään yllätyksiltä.

LUE LISÄÄ