Lisää energiatehokkuutta MoCo DP järjestelmällä

26.08.2020

MoCo DP järjestelmä on kehitetty voimalaitoksen ns. kylmäpään (T<200) energiatehokkuuden optimointiin.
*
Järjestelmän avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä parantamalla laitoksen energiatehokkuutta ts. kasvattaamalla hyötysuhdetta.
*
Yleensä laitoksia ajetaan ns. turvallisella lämpötila-alueella, että vältetään happokastepisteen aiheuttamat korroosiovauriot.
Vastaavasti osalla laitoksista taphtuu yllättäviä muutoksia ja lämpötilat valahtavat liian alas, jolloin aiheutuu hyvin nopeasti korroosiovaurioita.
*
Kastepisteiden, joita voi esiintyä eri muodoissa, esiintymislämpötila vaihtelee jatkuvasti riippuen prosessin olosuhteista, lähinnä merkittävimmin yleensä polttoaineen rikkipitoisuudesta ja kosteudesta riippuen.
*
MoCo DP järjestelmä mittaa jatkuvasti takavedon kriittistä lämpötilaa, jota tietoa voidaan siten käyttää suoranaisesti esimerkiksi ilman esilämmittimen energiatehokkaaseen optimointiin. Savukaasuista voidaan ottaa kaikki mahdollinen energia turvallisesti talteen.
*
Ja mikä hienointa, samalla kun energiatehokkuutta parannetaan, alennetaan yleensä laitoksen taivaalle tuottamia CO2 päästöjä.
*
Laitoksen energiatehokkuutta voidaan parhaimmillaan nostaa merkittävästi. Esimerkiksi sähköntuotannossa noin yhden prosenttiyksikön hyötysuhteen nostolla voidaan saavuttaa jopa 0,5 - 1Meur vuosittainen tulolisä. Investointi järjestelmään todellakin kannattaa, koska järjestelmän takaisinmaksuaika on vain muutamia kuukausia.
Energiatehokkuuden kasvattamisessa (savukaasujen lämpötilan aleneminen loppupäässä) on tietysti huomioitava koko prosessi eli myös luvojen jälkeiset toimilaitteet. Prosessin optimaalisen toiminnan valvonnassa kiinnitetään huomiota tulevan polttoaineen laadun mittaamisesta piipulle asti. On siis tärkeää huomioida myös esimerkiksi sähkösuotimen ja loppupään muiden rakenteiden kestävyys alenevassa savukaasujen lämpötilassa. Optimaalisessa kattavassa järjestelmässä koko prosessiketjua seurataan lämpötila- ja korroosiomittauksilla. 
Ensimmäinen Coresto Oy:n toimittama MoCo DP järjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2016 Iggesundin Paperboard Ltd. voimalaitoksella Workingtonissa Englannissa. Järjestelmä kytkettiin ohjaamaan automaattisesti ilman esilämmittimen toimintaa vuonna 2018.
*
Vastaavanlainen MoCo DP järjestelmä toimitettiin E.ON Örebro laitokselle Ruotsiin 2018.
MoCo_DP_potential_1.jpg
Lisätietoja:
Coresto Oy
Kari Kärkkäinen
+358 44 5255999
04.04.2024Tutkimuksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä
11.09.2020Säästöjä voimalaitoksille mittauksilla
08.09.2020Artikkeli SKY NYT_2018
26.08.2020Lisää energiatehokkuutta MoCo DP järjestelmällä