KIITOS ENERGIAMESSUILLA OSASTOLLAMME VIERAILIJOILLE.
TALLENNA_ENERGIA16_VAAKALOGO_SAHKOISEEN_KAYTTOON_.png

Liikeideanamme on pidentää erilaisten teräsrakenteiden turvallista käyttöikää. Tarjoamme myös
 ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi ja prosessien optimointiin.

Tj. Kari Kärkkäinen, M.Sc.(Tech.)Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan vuositasolla saavuttaa merkittäviä säästöjä - jopa miljoonia euroja. Päämääränämme on saada teille säästöjä palvelujemme ja järjestelmiemme avulla. Haluamme myös pidentää laitoksien käyttöikää sekä pienentää laitoksilta hukkaan kuluvaa energiaa. Yrityksemme VISIO on teollisuusprosessien materiaali- ja energiahukan poistaminen.
Toteutamme liikeideaa kehittämillämme sähkökemiallisilla mittausjärjestelmillä sekä niihin kytkettyjen prosessien ohjaus- ja informaatiojärjestelmien avulla. Vision saavuttamisessa tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa apuanne. Haluamme jakaa osaamisemme kanssanne  - ottakaa yhteyttä.

Kansikuva_22.jpg