Korroosionesto, korrosion mittaus, katodinen suojaus, katodinen korroosiosuojaus, 

Liikeideanamme on pidentää erilaisten teräsrakenteiden turvallista käyttöikää. Tarjoamme myös ratkaisuja energiankäytön tehostamiseksi ja prosessien optimointiin.

Tj. Kari Kärkkäinen, M.Sc.(Tech.)Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan vuositasolla saavuttaa merkittäviä säästöjä - jopa miljoonia euroja. Päämääränämme on saada teille säästöjä palvelujemme ja järjestelmiemme avulla. Haluamme myös pidentää laitoksien käyttöikää sekä pienentää laitoksilta hukkaan kuluvaa energiaa. Yrityksemme VISIO on teollisuusprosessien materiaali- ja energiahukan poistaminen.
Toteutamme liikeideaa kehittämillämme sähkökemiallisilla mittausjärjestelmillä sekä niihin kytkettyjen prosessien ohjaus- ja informaatiojärjestelmien avulla. Vision saavuttamisessa tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa apuanne. Haluamme jakaa osaamisemme kanssanne  - ottakaa yhteyttä.

Kansikuva_22.jpg